Home

Nieuws

Projecten

Organisaties

Contact
Tanah Longsor Amahusu
Organisatiestructuur
Nieuwsbrief nr. 2
Overdrachtsdocumenten
Foto's overdracht
Tanah Longsor Amahusu (Bahasa Melaju)
Surat Edaran nomor 1
Surat Edaran nomor 2
Dokumen2 penjerahan
Gambar2 penjerahan
Nieuwsbrief nr. 1

Tanah Longsor Amahusu
20 januari 2009 Nieuwsbrief 1 – Coördinatie Team


Het Coördinatie Team(CT) voor hulp aan de slachtoffers van de Tanah Longsor Amahusu bestaat uit:

Chris Katipana
Elinde Kersbergen
Jan Matitaputty
Jean-Claude Silooy
Jessica Janssen-Matitaputtij
Rudy Muskitta

Correspondentie adres: Schaerweijdelaan 73, 3702 GB Zeist
Email: info@amahusu.nl

 

Tanah Longsor Amahusu 
Op 10 september 2008 heeft zich in de vroege ochtend, na een uitzonderlijk lange periode van regen, een aardverschuiving voorgedaan in Amahusu. Als gevolg hiervan zijn vijf families hun huis kwijtgeraakt. Bij circa 45 andere gezinnen is de modderstroom naar binnen gekomen en is de inboedel vrijwel geheel verwoest. Er is een lijst* opgesteld van het aantal getroffen gezinnen en wat voor schade hun huizen en inboedel hebben opgelopen. Naar aanleiding van deze berichten is het Coördinatie Team opgericht.

Coördinatie Team
Op 17 september 2008 is tijdens een vergadering in het Museum Maluku (MUMA) het Coördinatie Team Tanah Longsor Amahusu opgericht om inzamelingsacties te starten en in goede banen te leiden. Momenteel zijn er naast het CT vier werkgroepen betrokken bij hulp aan Amahusu. Het CT heeft sinds haar oprichting wekelijks vergaderd over de te ondernemen acties. Verder is ook elke werkgroep vertegenwoordigd in het CT door middel van een contactpersoon. Het CT en de werkgroepen gaan te werk volgens een organigram*.

Ingezamelde gelden en huidige status
Op basis van bovengenoemde gegevens en lijsten heeft het CT geld ingezameld voor de slachtoffers van Amahusu. Het saldo per 20 januari 2009 bedraagt € 2.241,75.
Via verschillende contactpersonen vernamen wij in december 2008 dat de meeste gezinnen weer in hun huis wonen en dat er eigenlijk ‘maar’ twee tot vijf huizen verwoest zijn. Deze ontvangen berichten* zijn niet eenduidig met betrekking tot het aantal verwoeste huizen, vandaar dat wij hier melding maken van twee tot vijf huizen. Wij willen voorop stellen dat we natuurlijk blij zijn dat de getroffen families er zo snel bovenop zijn gekomen, al dan niet met hulp van buitenaf.

Het meeste geld wat er nu gestort is heeft men geschonken op basis van de gegevens van vóór december 2008. Aangezien deze geschetste situatie achterhaald is, lijkt het ons billijk dat degene die geld hebben geschonken aan het TLA, op basis van deze gegevens, het gedoneerde geld terug kunnen vragen. Echter, wij denken nog eventuele bestedingsdoelen te formuleren.

Na het horen van deze nieuwe informatie hebben we als CT goed over onze werkzaamheden na moeten denken. Momenteel is er vanuit het CT nog geen geld overgemaakt naar Amahusu. Het CT en de werkgroepen beraden zich nog over de wijze waarop we de getroffenen willen en kunnen ondersteunen.

In nieuwsbrief nr.2 kunt u lezen hoe CTLA het geld heeft besteed.

 

Reageren?

U kunt reageren op deze nieuwsbrief via bovengenoemde correspondentie- of e-mailadres: info@amahusu.nl


HomeNieuwsProjectenOrganisatiesContact
sponsored by Yoolis ICT Services - www.yoolis.nl