Home

Nieuws

Projecten

Organisaties

Contact
Tanah Longsor Amahusu
Organisatiestructuur
Nieuwsbrief nr. 1
Overdrachtsdocumenten
Foto's overdracht
Tanah Longsor Amahusu (Bahasa Melaju)
Surat Edaran nomor 1
Surat Edaran nomor 2
Dokumen2 penjerahan
Gambar2 penjerahan
Nieuwsbrief nr. 2

 

Tanah Longsor Amahusu


April 2010 Nieuwsbrief 2 – CoördinatieteamTanah Longsor Amahusu -CTLAHet Coördinatieteam Tanah Longsor Amahusu (CTLA), voor hulp aan de slachtoffers van de aardverschuiving in Amahusu bestaat uit:

Chris Katipana
Elinde Kersbergen
Jan Matitaputty
Jean-Claude Silooy
Jessica Janssen-Matitaputtij
Rudy Muskitta

Correspondentie adres: Secretariaat CTLA, p/a Schaerweijdelaan 73  3702 GB Zeist
Email: info@amahusu.nl

 

 

Tanah Longsor Amahusu
Op 10 september 2008 heeft zich in de vroege ochtend, na een uitzonderlijk lange periode van regen, een aardverschuiving voorgedaan in Amahusu. Als gevolg hiervan zijn vijf families hun huizen kwijtgeraakt. Bij circa 45 andere gezinnen is de modderstroom naar binnen gekomen en is de inboedel vrijwel geheel verwoest. Er is een lijst* opgesteld van het aantal getroffen gezinnen en wat voor schade hun huizen en inboedel hebben opgelopen. Naar aanleiding van deze berichten is het Coördinatieteam Tanah Longsor Amahusu (CTLA) opgericht.

Coördinatieteam
Op 17 september 2008 is, tijdens een vergadering in het Museum Maluku te Utrecht, het Coördinatieteam Tanah Longsor Amahusu opgericht om inzamelingsacties te starten en in goede banen te leiden. Momenteel zijn er naast het Coördinatieteam drie CTLA-werkgroepen betrokken bij hulp aan Amahusu, namelijk: werkgroep Benefiet (bestaande uit leden van Batu Tongkat van PANA), werkgroep Video en werkgroep Communicatie & Fondswerving. Het Coördinatieteam heeft sinds haar oprichting bijna wekelijks vergaderd over de te ondernemen acties. Elke CTLA-werkgroep is vertegenwoordigd in het Coördinatieteam door middel van een contactpersoon.

Uit Nieuwsbrief nr. 1
In de vorige nieuwsbrief,  Nieuwsbrief nr. 1 van 20 januari 2009, heeft u kunnen lezen dat het Coördinatieteam en de CTLA-werkgroepen een bedrag van € 2.241,75 hebben ingezameld voor de slachtoffers van de Tanah Longsor Amahusu. Hierna is er nog een bijdrage binnengekomen en uiteindelijk is er na aftrek van administratie- en portokosten een bedrag van € 2.404,74 ingezameld.

Ook heeft u kunnen lezen dat de meeste gezinnen weer terug zijn in hun huizen en dat de gemeenschap van Amahusu zelf veel aan haar heropbouw heeft gewerkt. Als Coördinatieteam zijn wij erg blij met dit goede nieuws en hebben wij besloten om de inzameling van het geld te beëindigen. Vanwege deze positieve ontwikkeling was de noodzaak waarvoor we deze actie zijn gestart niet meer van toepassing en hebben we daartoe, na weloverwogen beraad, gekozen voor een ander bestedingsdoel.

Deze tweede nieuwsbrief is uitgebracht om u te informeren over de ontwikkelingen van het CTLA-project sinds 20 januari 2009.

Bestedingsdoel

Op 22 februari 2009 heeft het Coördinatieteam samen met zoveel mogelijk leden van alle CTLA-werkgroepen vergaderd in het Museum Maluku te Utrecht. Tijdens deze vergadering hebben we gezamenlijk een bestedingsdoel voor het ingezamelde bedrag gekozen. Een aantal randvoorwaarden heeft daarbij een grote rol gespeeld: het geld moet besteed worden binnen Negri Amahusu en het moet een algemeen doel dienen wat de gehele gemeenschap ten goede komt. In overleg met alle CTLA-werkgroepen is bij meerderheid besloten tot het volgende bestedingsdoel, namelijk om een financiële bijdrage te geven aan verschillende scholen in Amahusu. Het ingezamelde geld zal rechtstreeks aan de, bij ons bekende, scholen in Amahusu overhandigd worden.

 De redenen waarom we voor dit bestedingsdoel hebben gekozen zijn onder andere:

  • investeren in de jeugd/toekomst van Amahusu
  • een algemeen bestedingsdoel; (we hebben specifiek gekozen voor een algemeen bestedingsdoel omdat uit ervaring uit het verleden is gebleken dat giften aan individuen tot wederzijds onbegrip kan leiden.)

 

Voorbereidingen voor geldoverdracht
Vanaf 22 februari 2009 is het Coördinatieteam druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de overhandiging van het geld aan de scholen in Amahusu. We hebben op Amahusu door twee verschillende bronnen een inventarisatie laten uitvoeren betreffende de bestaande scholen in Amahusu. Hierbij hebben wij ook verzocht om na te gaan welke personen op dit moment de desbetreffende schoolhoofden zijn.

Zoals in deze nieuwsbrief aangegeven heeft het Coördinatieteam een totaal bedrag van € 2.404,74 opgehaald waarvan € 2.295, - rechtstreeks aan de scholen van Amahusu is overgebracht. Van het resterend bedrag ad € 109,74 heeft het Coördinatieteam administratie- en portokosten gedekt.

We hebben er voor gekozen om het totaalbedrag van € 2.295, - te verdelen over de aan ons bekende scholen in Amahusu, evenredig naar het aantal leerlingen per school. In onderstaande tabel kunt u zien hoe het bedrag is verdeeld:


School

Schoolhoofd
Aantal
Leerlingen

Bedrag

T.K.  Mutiara Desa Amahusu (kleuterschool)

Njonja Bace Patipeilohy

53

€ 95,00


SD Neg 1 Amahusu
(lagere school)

Tuan Theo Malisngorar

170

€ 300,00


SD Neg 2 Amahusu
(lagere school)

Tuan Y. Korseli

147

€ 260,00


SD Inpres 42 Amahusu
(lagere school)

Tuan George Timisela

162

€ 290,00


SMP Neg 11 Amahusu
(brugklas)

Tuan Drs. Corneles Hatu

310

€ 550,00


SMA Neg 6 Amahusu
(middelbare school)

Tuan Drs. Salmon Mahulette

450

€ 800,00

TOTAAL:

€ 2.295,00

                                                                                 

Het Coördinatieteam hecht veel waarde aan openheid en transparantie betreffende de financiën en de werkzaamheden van het Coördinatieteam en de CTLA-werkgroepen. Mochten er nog vragen zijn over bijvoorbeeld de verdeling van het geld, neemt u gerust contact met ons op.

 

Geldoverdracht
Hiervoor zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte onafhankelijke contactpersoon die voor ons het geld naar Amahusu kan brengen en de verschillende bedragen per school kan overhandigen aan de desbetreffende schoolhoofden.

Wij zijn zeer dankbaar dat wij een geschikt contactpersoon hebben gevonden namelijk Daniel Tomatala, een bekende van het Coördinatieteam. Daniel Tomatala was bereid om tijdens zijn bezoek aan Ambon in november 2009 tijd vrij te maken om naar Amahusu te gaan en het geld te overhandigen aan de desbetreffende schoolhoofden van bovengenoemde scholen.

Bij de overdracht zijn er per school drie ontvangstbevestigingen ondertekend door de schoolhoofden.

Ook zijn er foto's gemaakt van elke afzonderlijke geldoverdracht.Reageren?

Reacties kunt u sturen naar: 

Secretariaat CTLA
p/a Schaerweijdelaan 73
3702 GB Zeist

Email: info@amahusu.nl


HomeNieuwsProjectenOrganisatiesContact
sponsored by Yoolis ICT Services - www.yoolis.nl